Dela Zlate Živadinović

 
  Zlatana
  
   
  O jagodama i strahu
 

  O ljubavi i vinu
  
  
Šum prolaznosti
  
  
Neizgovorena reč
  
  Neosvećena ljubav
  
  Falinka i ja
  
  Parižanin

  Srbijanka

 Čovekova kob


 Pariske vanvremene priče

 Srpkinja u Parizu

 Usidrena na brodu
 

 Jelena Žigon
poznata dramska glumica
je izabrala da pročita
odlomke iz knjge

   
  
 

 


Parižanin
 

 
 
Poruka knjige Parižanin je lako shvatljiva iz postupaka junaka Žorža, Zlatane i njene dvojnice Falinke u kojoj ima nečeg divinskog: tu je kult ljubavi ne samo kao sanjarija i čulni doživljaj već kao uslov opstajanja. Ljubav doprinos je Zlatanin i Falinkin u nalaženju smisla i uporišta potrebnog čoveku.
 Tajanstvena riznica kazivanja prožeta patriotizmom u Parižaninu ima poruku i ljubav za čoveka i stvaralaštvo: da se u sopstvenom životu i svakodnevici održi ravnoteža i nađe istina i mogućnost ostvarenja životnog ideala. Spasonosna reč ljubav i božansko svojstvo stvaranja vredi darivati, dozivati iz bezdana sebičnosti i boreći se sa opšte dobro ispuniti život. To sve je u ulaznoj liniji knjige pisca Zlate Živadinović, koja nije samo posmatrač već i obdareni stvaralac. Svaku epizodu oprema izražajnošću i osmišljavanjem, snaga reči je dovedena na stepen živodajnog uporišta, svevremenskog.
                    Deo kritike
Milivoja Đorđevića

Knjiga je predstavljena 2007 godine
  - na Beogradskom Sajmu Knjiga
     - na standu Prosvete
     - na standu Srpske Reči
  - u Udruženju Književnika Srbije
  - u gradovima: Paračin, Ćuprija, Valjevo i Mionici

   

 
Ova knjiga je dobila visoko
 internacionalno priznanje
 Akademije Ivo Andrić

 
10/12/2007
 

 ТV Еmisije
(Izaberite i kliknite)

RTS

 

RTS

Ćuprija

Valjevo

Na Beogradskom Sajmu Knjiga : Prosveta


Otvaranje promocije knjige "Parižanin"


Zlata Živadinović dobija reč


Gospođe Darinka Vučinić, Zlata Živadinović, Ivana Žigon
i Ljubica Miletić


Uvodna reč autorke


Knjiga "Parižanin" je posvečena suprugu Žoržu


Čitanje odlomka o životu u Parizu


Ivana Žigon, poznata glumica,
i veoma cenjeni humanitarni radnik,
ulepšava događaj


Ivana Žigon čita odlomke iz knjige po sopstvenom izboru


Gospođa Darinka Vučinić analizira strukturu i stil romana


Petar Živadinović čestita sestri i autorki


Publika


Posetioci


Čitaoci


Ekipa Prosvete


Na kraju su svi zadovoljni


Predah među prijateljicama

Na Beogradskom Sajmu Knjiga : Srpska Reč


Pesnik M. Jakšić predstavlja učesnike promocije


Snežana Čelić, Zlata Živadinović i Ljubica Miletić


Zlata Živadinović čita autentičnu priču stradanja
jedne naše žene sa Kosova, Snežane Čelić


Na poziv Zlate Živadinović, Snežana Čelić
je gost kome ona želi javno da ukaže čast kao piscu


Završna reč promocije "Parižanina"


Između kolege iz Niša i prijatelja iz detinstva,
pesnik Vojkan Janić

U Udruženju Književnika Srbije


Gospodin Cicvara otvara promociju


Zlata Živadinović pozdravlja prisutne


Jelena Žigon čita izabrane odlomke


Radost mlade publike


Milica Jeftimijević-Lilić izabira reči
da oceni i potvrdi vrednost literature Zlate Živadinović


Zlata Živadinović se obraća publici


Ljubica Miletić oduševljeno govori o novom romane
Zlate Živadinović


Ljubica Miletić ubedljivo sugerira vrednost i autentičan
način kazivanja autorke o životu u Parizu


Jelena Žigon čita sa puno dara


Zlatana i Falinka konačno srćne


Potpis knjige čitaocima


Red za potpis

Valjevo : sa prijateljima i čitaocima posle promocije

U Matici Srpskoj sa književnikom Momom Dimićem

U Kulturnom Centru Srbije u Parizu


Direktor Mihajlo Papazoglu svećano otvara promociju
i predstavlja autora.


Dragana Pajović, Vlastimir Stanislavljević Šarkamenac,
Zlata Živadinović i Jezdimir Radenović.


Jezdimir Radenović daje svoje mišljenje o literaturi autora.


Dana Dodić ćita pismo-cestitku prof. Dare Vučinić.
(u profilu, gospodin Komnen Bečirović)
Kliknite d
a vidite film


Srpska reč Zlate Živadinović u obrisima pariske noći.


Kliknite da vidite impozantno izlaganje Vlastimira Šarkamenca.

Na vrh strane