Dela Zlate Živadinović

 
  Zlatana
  
  
  
  O jagodama i strahu
  
  O ljubavi i vinu
  
  
Šum prolaznosti
  
  Neizgovorena re
č
  
  Neosvećena ljubav
   
  Falinka i ja

  Parižanin

  Srbijanka

  Čovekova kob


 Pariske vanvremene priče

 Srpkinja u Parizu

 Usidrena na brodu
 

  Jelena Žigon,
   poznata dramska glumica,
   je izabrala da pročita
   odlomke iz knjige.
  
 

Kliknite da vidite snimak
 


Falinka i ja
 

  Ova knjiga je puna sećanja iz vremena bombardovanja Srbije
 i sve što je tada doživljavala zajedno sa nama glavna junakinja
 romana. Užas i nagomilane nesreće koje su ostavljale traga u
 svakom od nas, su često do detalja opisane.
   Autorka ne može da zaboravi da su povredili naše ljudsko
 dostojanstvo.

   
   Knjiga je predstavljena  2006 godine
    - U Međunarodnom Kulturnom Centru Yubin
    - Na Beogradskom Sajmu Knjiga
    - U Ministarstvu za dijasporu
    - U Udruženju Književnika Srbije
    - U bibliotekama gradova Paraćin, Ćuprija, Svetozarevo, etc 

 Evo mišljenje o delu "Falinka i ja" našeg cenjenog
 književnika
  
Borivoja Karapancića
  
  
Stvaralaštvo Zlate Živadinović ima izuzetan autentičan
 karakter. Zato je uspela svojom originalnosću da afirmiše
 svoj idenditet u srpskoj literature. Do sada je objavila pet
 knjiga.
  
U novoj knjizi se vraća na događaje iz 1999. godine,
 kadaje bila za vreme bombardovanja u Srbiji i objavila
 svojuprvu  knjigu O jagodama i strahu u Raškoj Školi.
 Tako
saznajemo šta se tada sve zbilo sa nekadašnjim
 junakomMilanom i junakinjom Falinkom.
  
Iz daljine čujem već žuborenje Zlatinih reči, kao brdske
 vode kada se slivaju u naše pitomine. Zna se da svi
 imamo dvojnika, ono skriveno.
  
Zlata Živadinović se rodila sa svojim, i zove ga Falinkom
 da nas zavara, i glavnoj ličnosti da lepotu sve dok je ne
 upoznamo i shvatimo da je ona nešto sasvim drugo i bez
 "faličnosti" i dvosmislenosti i u svemu što kaže ili nam
 poruči kao što je u životu.
  
Način pisanja Zlate Živadinović ne ulazi ni u jedan
 kriterijum, čitanjem čoveku odjednom jedna misao postaje
 ključ za otvaranje riznice nove mogućnosti ka ostvarivanju
 sopstvene sreće i mira.
  
Stil Zlate Živadinović, čistota je decenijama uspavanog
 duha u kome se utopila sva divota sa neba. Zato i ovu
 nesvakidašnju knjigu preporučujem kao i "prvu".
  

 
Ova knjiga je dobila visoko
 internacionalno priznanje
 Akademije Ivo Andrić

 
10/12/2006
 


 

Na Beogradskom Sajmu Knjiga


Radomir Smiljanić

Pogledajte presentaciju


Ljubica Miletić

Pogledajte presentacijuPogledajte završnu reč Zlate Živadinović na kraju promocije
 na Sajmu Knjiga.


Darinka Vučinić

Pogledajte presentaciju


Mira Matarić

Pogledajte presentaciju